Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2017 Privind distribuirea catre populatie a unitatilor de compostare individuala achizitionate in cadrul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Maramures 2017-04-28
21 / 2017 Privind rectificarea nr. 1 de buget pe anul 2017 2017-04-28
20 / 2017 Privind aprobarea contului anual de executie bugetara si a situatiilor financiare pe anul 2016 2017-04-28
19 / 2017 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si al institutiilor publice din subordinea Consiliului local al comunei Budesti 2017-04-28
18 / 2017 Privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Budesti 2017-04-28
17 / 2017 Privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie privind cumpararea unui utilaj buldoexcavator 2017-03-31
16 / 2017 HCL 16-Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Constructie retea secundara si racordare, alimentare cu apa potabila, in com. Budesti, Jud. Maramures" 2017-03-14
15 / 2017 HCL 15-Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitare si modernizare cabinete medicale, in com. Budesti, Jud. Maramures" 2017-03-14
13 / 2017 HCL 13-Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public, in com. Budesti, jud. Maramures" 2017-03-14
12 / 2017 HCL 12-Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare retea stradala in comuna Budesti, Jud. Maramures" 2017-03-14
11 / 2017 HCL 11-Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2017 2017-03-14
10 / 2017 HCL 10-Privind aprobarea bugetului local al comunei Budesti, pe anul 2017 2017-03-14
9 / 2017 HCL 9-Privind aprobarea preturilor de referinta 2017-02-28
8 / 2017 HCL 8-Privind adoptarea Programului de curatenie, igienizare si protejare a mediului in Comuna Budesti 2017-02-28
7 / 2017 HCL 7-pentru aprobarea Regulamentului comunal privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pajistilor de pe raza teritoriului administrativ al com. Budesti jud. Maramures 2017-02-28
Înapoi

Chestionar

Ce parere ai despre noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează