Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2016 HCL 41-Privind repartizarea pe sectoare a consilierilor locali, pentru toata perioada mandatului acestora 2016-10-28
40 / 2016 HCL 40-Privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Budesti, Judetul Maramures 2016-10-28
39 / 2016 HCL 39-Privind rectificare de buget pe anul 2016 2016-10-28
38 / 2016 HCL 38-Pentru modificarea HCL nr.32 din 10.08.2016,privind organizarea si functionarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Budesti 2016-10-28
37 / 2016 HCL 37-Pentru modificarea si completarea hotararii nr. 21 din 31.03.2015,privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii 2016-09-28
36 / 2016 HCL 36-Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2016 2016-09-28
35 / 2016 HCL 35-Privind numirea reprezentantiilor Consiliului local Budesti, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Budesti 2016-09-28
34 / 2016 HCL 34-Privind aprobarea Conventiei de distribuire intre parteneri a bunurilor si echipamentelor rezultate in urma implementarii Proiectului Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord 2016-08-10
33 / 2016 HCL 33-Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Budesti 2016-08-10
32 / 2016 HCL 32-Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Budesti 2016-08-10
27 / 2016 HCL 27 -Privind implentarea proiectului "Modernizare retea stradala, in comuna Budesti, Judetul Maramures" 2016-05-24
26 / 2016 HCL 26-Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele comunei Budesti 2016-05-24
25 / 2016 HCL 25-Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pe anul fiscal 2017 2016-05-24
24 / 2016 HCL 24-Privind aprobarea scoaterii din evidenta a persoanelor contribuabili, insolvabili pe anul 2016 2016-05-24
23 / 2016 HCL 23-Se reactualizeaza pretul la concesionarea si inchirierea loturilor zootehnice precum si inchirierea spatiilor care se afla in administrarea C.L. 2016-05-24
Înapoi

Chestionar

Ce parere ai despre noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează