Prezentare generală

Comuna Budeşti este aşezată în bazinul superior al râului Cosau, la poalele munţilor Gutâi, care-şi ridică semeţ vârful Creasta Cocoşului la 1447 m. Munţii Gutâi, din care o parte sunt în hotarul Budeşti, de origine vulcanică, au vârfurile dezvelite, iar mai jos sunt acoperiţi cu pășuni presărate cu jnepeni, ienuperi şi afinişuri continuate spre poale cu păduri de conifere şi fag. Aceşti munţi străjuiesc comuna Budeşti în partea de sud-vest, făcând hotarul cu oraşul Cavnic, cunoscut centru minier din Maramureş.

 

Comuna Budeşti are un singur sat aparţinător:

  • satul Sârbi.

Împreună se întind de o parte şi de alta a râului Cosău, menţionat în documente încă din anul 1231.

Cosăul izvorăşte de sub culmile Sarmates prin izvorul Calinii şi de sub Prislop prin izvorul Roşu şi din izvorul Negru, străbătând comuna de la sud-est spre nord-vest, primind în drumul său afluienţi: Sava, Oanța, Rasorul, Grua şi Valea Popii.

În partea de sud, culmile Făgădăul Pintii ( 1258 ), Pleșca ( 1322 ) şi Prisaca, fac hotar cu comuna Băiuţ.


Sunt locuri de o rară frumuseţe, cu păduri dese și poieni întinse pe unde a cutreierat odinioară Pintea Viteazul cu ortacii lui. Numele Făgădaul Pintii păstrează amintirea bravului erou maramureșan, luptător pentru dreptate socială și națională.

 

  • Spre sud-vest comuna se învecinează cu comuna Botiza, fiind despărțită de aceasta de culmile Sarmates și Clife.
  • Culmea Văratec ( 1178 ) face hotar în partea de est cu comuna Poienile Izei.
  • În partea de nord-est comuna Budeşti se învecinează cu comuna Călineşti
  • Spre vest şi nord-vest cu comuna Ocna-Șugatag, foarte cunoscută pentru staţiunea balneoclimaterică de astăzi și pentru minele de sare exploatate în trecut.

 

Comuna Budeşti are o suprafaţă agricolă de 8.523 ha, distribuită după cum urmează: teren arabil - 1.054 ha, păşuni - 1.186 ha, fâneţe - 3.051 ha, livezi - 135 ha, păduri - 2.168 ha, alte terenuri - 929 ha.

 

Relieful este alcătuit din culmi deluroase, cum sunt: Prislopul (1263), Măgura Mare (1263), Măgura Mică (1088), Sava, Pietriceaua, Pripor, Stăjerei şi altele, care sunt acoperite cu păduri, fâneţe şi păşuni, dar şi din locuri mai joase, aşezate pe Valea Cosăului și pe afluenții acestuia.
Pe aceste locuri, locuitorii acestor meleaguri practică, încă din timpuri străvechi, cultura pomilor fructiferi (măr, prun), dar şi alte culturi: cartofi, ovăz, grâu, porumb, hrişca, secară, plante nutreț.
Altitudinea medie a comunei este de 610 m.

 

Comuna Budeşti este situată la 13 km de cel mai apropiat oraş, Cavnic, cu care face legătura peste munţii Gutâi şi de acolo, mai departe, spre oraşul reşedinţă de judeţ, Baia-Mare.

 

Legătura cu oraşul Sighetu-Marmaţiei, situat la distanţa de 28 km se face pe două căi:

  • drumul Budeşti - Ocna-Şugatag - Sighetu-Marmaţiei
  • drumul de pe Valea Cosăului: Budeşti - Călineşti - Fereşti - Sighetu-Marmaţiei.

 

Vatra comunei Budeşti, având ca sat aparţinător satul Sârbi, se întinde de o parte şi de alta a râului Cosău, îndeosebi pe terasa din stânga a acestuia, cu o lungime de 8,5 km.

 

Drumul principal străbate comuna Budeşti şi satul Sârbi, de-a lungul râului Cosău, iar din acesta se desprind drumurile spre Cavnic şi Ocna-Şugatag. Din cele trei drumuri asfaltate se desprind uliţe înguste, pietruite cu piatră brută, unele dintre ele purtând denumirea afluenților Cosăului, iar altele denumirea unor locuri spre care duc, cum sunt: Bobdiște, Tunsa, Scobdinoasa, Valea Unghiului, Ulița Puțului, Pe Coastă.

 

În centrul civic al comunei, care se întinde pe o suprafaţă de 3,5 ha, sunt grupate principalele instituţii comunale: Primăria, Şcoala cu clasele I - VIII, Căminul Cultural, Dispensarul Uman şi Dispensarul Veterinar, Grădiniţa cu program normal, Sediul Poliţiei locale, o frumoasă Biserică din lemn monument istoric UNESCO, o frumoasă Biserică tip Catedrală, Oficiul Poştal şi câteva unităţi comerciale.

Înapoi


Chestionar

Ce parere ai despre noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează