COMUNA BUDEȘTI

Meșteri populari

Acasă la meşterii populari

Tradiţiile ocupă un loc foarte important în sufletul şi în viaţa acestui ţinut maramureşean, motiv pentru care aici se trăieşte intens fiecare sărbătoare fie ea laică sau religioasă, iar portul popular este obligatoriu la sărbătorile religioase importante. Aşadar, oamenii din Budeşti au ştiut să nu înstrăineze obiceiurile, nerenunţând total la casa ţărănească din lemn, la amenajarea specifică a interiorului locuinţei sau la ştergarele, cergile şi covoarele ţesute în casă.
Image

Maria Pop

În acest "colţ de ţară" priceperea şi strădania meşterilor populari reprezintă una dintre cele mai valoroase comori ale Maramureşului, ei fiind ambasadorii tradiţiilor şi patrimoniului cultural din această zonă a ţării. La fel este şi meşterul popular Maria Pop din localitatea Budeşti, de la nr. 1, în vârstă de 71 de ani. Privindu-i munca îţi oferă posibilitatea de a pătrunde într-o lume fabuloasă, unde se poate vedea "pe viu" frumoasele costume populare, broderii care se aplică pe clopurile din paie, învăţând acest meşteşug de copilă de la bunica ei, apoi de la sora ei mai mare cu patru ani.

Maria Marinca

Meşter popular din localitatea Budeşti la nr. 892. Confecţionează cămăşi şi straie populare, ţese la război, zgărduţe din mărgele (barşoane), mărţişoare tradiţionale care se poartă pe haină sau ascuns până la înflorirea mălinilor. Materialele folosite sunt: lâna şi firul de cânepă. A deprins acest meşteşug de la bunică atunci când mergeau la şezători în Postul Crăciunulu

Maria Bud

Arta ţesutului la război a fost transmisă din generaţie în generaţie femeilor şi fetelor care, cu pricepere şi migală, au ţesut costume populare, covoare, ţoluri, cergi, traiste, feţe de masă, cuverturi. Aşa este şi creatoarea populară Maria Bud din localitatea Budeşti, de la numărul 50/A. De o frumusete de necontestat, sunt şi straiele populare, confecţionate de către acest meşter care se impun prin eleganţă şi culoar.

Victoriţa Borodi

În localitatea Budeşti , la numărul 50/A în apropierea bisericii, pe a doua uliţă la stânga, o puteţi vizita pe prima femeie meşter de clopuri din Maramureş, Manuela Borodi zisă Victoriţa lu` Bârlea, care continuă tradiţia familiei după moartea tatălui său, cunoscutul meşter pălărier Ioan Bârlea care a fost cel mai vestit meşter clopar de pe Valea Cosăului şi pe toate văile din jur, pe Iza, pe Mara... şi-n tot Maramureşul. Pe aceste ţinuturi fără clop un bărbat nu e întreg. Clopul e pentru el, cum e o coroană pentru rege. Fiind şi o vorbă : Adu-mi clopu’ să mă-mbrac.

Ion Toporan

Casa este dovada importanţei de care s-a bucurat întotdeauna cei care o locuiau şi, de aceea, pe lângă funcţionalitate s-a avut în vedere şi aspectul ei arhitectonic dar şi estetic. Casele din Budeşti şi Sârbi au o arhitectură în armonie cu peisajul în care se află aşezate „formând o simbioză între om, creaţiile sale şi mediu. Făuritorul în prelucrarea lemnului, dulgherie şi sculptură în lemn (acoperiş cu şindrilă, porţi tradiţionale) se numeşte Ion Toporan şi locuieşte în Budeşti, la nr. 832. A început acest meşteşug la vârsta pensionării. A învăţat sub îndrumarea unui meşter popular din Berbeşti. (să pui poze de la Mănăstirea Budeşti unde a lucrat el).

Ileana Borodi

Aproape în toate gospodăriile din Budeşti există un război de ţesut. Aşa se găseşte şi în casa lui Ileana Borodi care este o vestită ţesătoare de cergi, covoare, pânză de bumbac, trăistuţe din lână toarsă, dar şi ţesături din lână toarsă. Cunoaşte toate etapele de lucru pentru obţinerea unei ţesături: torsul lânii, urzitul firelor, pregătirea firelor în războiul de ţesut. Creează cămăşi populare femeieşti şi bărbăteşti, împleteşte baiere pentru trăistuţe. Aici este locul unde oamenii sunt crescuţi în respect pentru tradiţie, frumos şi culoare.

Maria Ciceu

Arta populară şi meseriile tradiţionale îi conferă Maramureşului şi celor două sate originalitate, autenticitate şi identitate. La fel oferă şi meşterul popular Maria Ciceu în vârstă de 52 de ani, din localitatea Budeşti de la nr. 818, care creează straie populare din lână torsă, toarce urzâtură pentru gubare, ţese la război. Confecţionează cergi de lână, cioareci, pieptare, trăistuţe de lână. A prins dragoste de acest meşteşug când era copil de la mama ei.

Anuţa Ciceu

Vestita ţesătoare şi creatoare de artă populară Anuţa Ciceu în vârstă de 73 de ani, din localitatea Budeşti, ne prezintă atelierul unde brodează modele pentru costumele populare. În camera – expoziţie pot fi admirate ţolurile înflorate care drapează pereţii, dolofanele perne albe, migălos brodate şi aşezate pe patul cu cergi miţoase Ne prezintă impresionanta zestre de cămăşi ţesute şi cusute în casă, migălos ornamentate cu broderie sau ajustate alb pe alb, alteori în pastelate culori. Urmează fustele bogat plisate, pieptarele din lână, ciorapii şi gubarele aspre de ţurcană, straşnic îndesate-n piua şi spălate-n vâltoare. Confecţionează straie populare din lână toarsă, broderii pentru costumele populare, toarce lână, ţese la război, croşetează ciorapi din lână. A rămas orfană de la vârsta de şapte ani şi neavând haine a început să îşi confecţioneze singură.

Ioan Borodi

Sculptorul popular Ioan Borodi locuieşte în Budeşti la nr. 253. Încă din stradă se poate admira priceperea şi dăruirea de care dă dovadă în realizarea ornamentelor şi sculpturilor din lemn care se află la faţada casei, o gospodărie frumoasă şi ordonată, inconfundabilă datorită operelor de artă, realizate de acest făuritor de frumos. Lucrările sculptate sunt numeroase, începând de la porţile maramureşene, troiţe dar şi obiecte artizanale în miniatură cum ar fi fusul cu ţurgalău. Datorită muncii migăloase şi a artei meşteşugului în lemn, putem spune că prin creaţiile sale meşterul dă viaţă lemnului. A deprins această dragoste de a sculpta în lemn, de când era copilandru, acum având vârsta de 43 de ani, „furând” acest meşteşug de la un meşter renumit care a fost o perioadă primar în localitatea Budeşti.

Ştefan Borodi

Locuieşte în localitatea Budeşti, la numărul 253/A. El nu este doar un meşter în lemn care foloseşte simboluri şi modele tradiţionale populare din zonă, ci este şi un creator de noi motive, creând obiecte de artizanat în miniatură. Opera sa oglindeşte pe deplin credinţa şi filosofia sa de viaţă.

Ileana Roman

Creatoarea de artă populară Ileana Roman în vârstă de 62 de ani, locuieşte în Budeşti, la nr. 545. Creează frumoasele costume populare, realizate manual. Ţese la război cergi, gubare, cămăşi ţărăneşti. Realizarea modelelor de pe cămăşi necesită foarte mult timp şi migală. Ţese şi toarce de la vârsta de 14 ani, învăţând de la mama ei care i-a arătat cum se ţine fusul în mână, cum se îndrugă şi cum se toarce.

Ion Tămaş

Maramureşul este o zonă a României unde meşterii populari au atins culmile artei lemnului, fiind vestite în lume bisericile de lemn, porţile maramureşene sau troiţele de lemn. Meşterul popular Ion Tămaş din localitatea Budeşti, de la numărul 430 care, cu îndemânare, multă migală şi simţ artistic a devenit meşter în adevăratul sens al cuvântului, un artizan talentat, care transformă bucăţile de lemn în obiecte de o frumuseţe şi o valoare extraordinară.

Petru Şteţiu

Este unul dintre meşterii populari ai Maramureşului care locuieşte în Sârbi la numărul 215 şi care transformă sticlele ornate într-o artă. Şi îşi îmbină operele cu o altă creaţie desăvârşită a zonei. Pălinca. Licoarea de foc parcă e mai gustoasă când e servită din asemenea sticle. Astăzi, este unul dintre cei mai talentaţi meşteri ai breslei. Iar când îi priveşti operele, ai crede că lucrează de o viaţă întreagă cu lemnul. Însă nu realizarea pieselor este partea cea mai dificilă. Ci montarea lor. Pentru această etapă ai nevoie de multă migală, atenţie şi mai ales răbdare. Odată terminat montajul, sticla este ornată tradiţional. Iar de aici nu poate lipsi tricolorul şi, cel mai important, sigiliul meşteşugarului, cel care atestă că opera este una autentică.

Gheorghe Opriş

În “Ţara Lemnului”, sculptatul în lemn este primul printre meşteşugurile tradiţionale. Moroşenii au fost meşterii propriilor case, au sculptat biserici şi porti. Opere de artă în sticle de horincă. Acestea sunt creaţiile unui meşter popular din satul Sârbi, de la numărul 181. Pentru ca băutura să capete o culoare mai intensă şi gust deosebit, meşterul foloseşte lemnul de dud, prun, paltin şi plop. Iar cine vrea să înveţe meserie, poate veni oricând în curtea meşterului popular.

Vasile Borodi

Printre alte ocupaţii, în satul Sârbi se află un renumit meşter care confecţionează vestitele clopuri de din paie de grâu şi din talaş de lemn de plop. Vestitul făuritor Vasile Borodi în vârstă de 61 de ani, locuieşte în Sârbi la nr. 180. Meseria de clopar nu-i uşoară, ea cere multă migală, răbdare la împletit, cusut şi ornamentat. A deprins această îndeletnicire la vârsta de 25 ani, fiind ucenic pe lângă meşterul Dialog Ioan (Raiu) din Sârbi.

Petru Opriş

Pe valea Cosăului în localitatea Sârbi, la nr.143, tradiţiile populare par a fi imprimate pentru veşnicie în firea oamenilor. În timp ce în alte zone meşteşugul s-a pierdut în negura vremii, Petru Opriş confecţionează opinci de mai bine de cincizeci de ani, acum având vârsta de 67 de ani. Acest meşteşug l-a preluat de la tată, alături de care a lucrat ca şi ucenic timp de 40 de ani. Meşterul spune că îndeletnicirea nu e foarte grea, însă necesită mare atenţie. E un om hâtru şi oricât ar fi de supărat, un zâmbet îi răsare pe chip.

Haiducean Jujă

În satul Sârbi la nr. 173, în gospodăria lui Haiducean Jujă se află o zestre moştenită de la părinţi. Deţine maşină de dărăcit (foşalauă), piuă, vâltoare, horincie. Aici s-a aflat prima moară din sat datând de la 1700. În anii ’50 moara a fost confiscată de către comunişti. În anii 80 a refăcut piua folosită pentru ţesăturile de lână, o vâltoare numită şi „maşina de spălat” a satului şi a cumpărat maşina de dărălit care se află în stare de funcţionare, la fel şi piua, toate acţionate alternativ prin forţa apei.

Ileana Mihoc

Aproape în toate gospodăriile din localitate există razboi de ţesut. Având multe oi localnicii s-au ocupat cu prelucarea lânii, fiind una dintre îndeletnicirile femeilor. La fel este şi meşterul popular Ileana Mihoc, în vârsă de 29 de ani, care locuieşte în localitatea Sârbi, la nr.173 şi care confecţionează ţesături din lână, dar şi tors lână cu fusul. A deprins acest meşteşug de la mama ei alături de care lucrează. Aici se găseşte o cameră ţărănească de zestre unde se află ruda pe care sunt atârnate ordonat feţe de masă, ţoluri, cearceafuri, ştergare ţesute cu pricepere şi dăruinţă. Cunoaşte toate etapele de lucru pentru obţinerea unei ţesături: torsul lânii, urzitul firelor în războiul de ţesut.
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.