Imprimă această pagină

ANUNȚ privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă din rampă

04 Iunie 2019 582
4. Tipul licitației: Licitație cu strigare
5. Temeiul legal al organizarii și desfășurării licitației: HG Nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică - Legea 46/2008, Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: NU se va organiza preselectie
7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru înscrierea la licitație: 14-06-2019 ora 10:00.
8. Prețul de pornire a licitației este de 250 lei/mc conform sedintei de Consiliu Local din 30-05-2019.
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 97,11 m3, din care: a) pe specii și grupe de specii: FAG categoria I;
10. Volumul total de lemn din rampă oferit la licitație 97,11 m3.
11. Alte informații privind masa lemnoasă din rampă care se ofera spre vânzare: Masă lemnoasă din rampă ramasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevazute de reglementarile în vigoare.
12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 05-06-2019 la sediul Primăriei comunei Budești sau pe site-ul www.comuna-budesti.ro
13. Alte informații privind organizarea și desfasurarea licitației:
Documentația integral privind desfașurarea licitației se poate obține de la Primăria Comunei Budești, județul Maramureș, Budești, str. Principală, nr. 816, tel 0262 373 669, fax 0262 373 707 și pe site-ul www.comuna-budesti.ro.
14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației, persoana de contact: CICEU ION - viceprimar, 0262 373 669/0724 545 763.

Organizator, Primăria comunei Budești,
Primar,
TAMAȘ VASILE LIVIU