Imprimă această pagină

ANUNȚ: Primaria Comunei Budesti organizeaza licitație în vederea valorificării masei lemnoase din doborâturi, rezultate în urma calamităților

05 Martie 2017 448
ANUNȚ

Primaria Comunei Budesti organizeaza licitatie in vederea valorificarii masei lemnoase din doboraturi, rezultate in urma calamitatilor. Cei interesati sunt rugati sa-si depuna ofertele in vederea prestarii unor servicii silvice, respectiv doborat la cioata si curatarea pentru un numar de 3 partizi din padurea comunala a UAT Budesti.

Ofertele in plic inchis se vor depune si inregistra la sediul Primariei Budesti pana in data de 25.09.2018, si vor fi insotite de urmatoarele documente in copie xerox: Certificat de Atestare Fiscala, Certificat de atestare/reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera, documente privind capacitatea de exploatare forestiera.
Anexam informatii privind lista partizilor care se liciteaza. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Budesti, str. Principala nr. 816, tel/fax 0262-373.669, 0262-373.707, 0724 545 763 sau la Ocolul Silvic Mara Telefon: +40-262-211.963, +40-262-211.850 Fax: +40-262-211.794.

Nota: Curatarea parchetului dupa exploatare se va efectua dupa cum urmeaza:
  • resturile vegetale se martoneaza in sire cu diametrul de 130cm de-a lungul sau de-a latul parcelei la o distanta de 12 m unele de altele.

Primar
TAMAS VASILE-LIVIU


LISTA PARTIZILOR UAT BUDESTI

 NR.
CRT.
partida   UP   Ua   Suprafata   Natura produsului   Volum total    din care: Mod de vanzare  
 Rasinoase Fag  Diverse tari  Diverse moi 
1. 280  2a  8.5  ACC  29  26  0 0 populatie 
 2. 279  2b  2.1  ACC  206  206  0 0 0 populatie
 3. 426  3  27a  3 ACC  1682  115  1559  0 populatie
TOTAL    13.6  - 1917   347  1562 8 -