CONSILIUL LOCAL

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

COMUNA BUDEŞTI
Județul MARAMUREȘ
1

Comisia nr. 1

Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism și infrastructură

 1. DUMA VASILE - preşedinte
 2. CICEU I. IOAN - secretar
 3. CICEU G. IOAN
 4. TĂMAŞ LILIANA
 5. BERINDE P. VASILE
 6. TĂUT VASILE
 7. BERINDE G. VASILE
2

Comisia nr. 2

Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățămaânt, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii

 1. TĂMAŞ LILIANA - preşedinte
 2. CICEU G. IOAN - secretar
 3. BORODI GHEORGHE
 4. TOPORAN GHEORGHE
 5. TĂUT VASILE
3

Comisia nr. 3

Comisia de specialitate juridică, de disciplină, gestionarea domeniului public și privat al comunei

 1. TĂUT VASILE - preşedinte
 2. CICEU S. IOAN - secretar
 3. CICEU ION
 4. DUMA VASILE
 5. TĂMAŞ LILIANA
4

Comisia nr. 4

Comisia pentru strategii de dezvoltare locală, elaborarea și aplicarea programelor de finanțare, turism și tradiții

 1. TOPORAN GHEORGHE - preşedinte
 2. BERINDE P. VASILE - secretar
 3. BERINDE G. VASILE
 4. CICEU S. IOAN
 5. CICEU I. IOAN
5

Comisia nr. 5

Comisia pentru agricultură, protecția mediului și pădurii

 1. BERINDE G. VASILE - preşedinte
 2. BORODI GHEORGHE - secretar
 3. CICEU ION
 4. DUMA VASILE
 5. CICEU G. IOAN
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.