INFORMAȚII PUBLICE

Hotărârile Consiliului local

Hotărârile Consiliului local

pentru aprobarea modificării HCL 48/2017 privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate pe teritoriul comunei Budești
privind rectificarea bugetului pe anul 2018
privind aprobarea realizării site-ului Primăriei comunei Budești
privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol precum și pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2018
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Budești
privind aprobarea măsurilor stabilite pentru administrarea, gospodărirea și utilizarea terenului agricol aflat în administrarea C.L. Budești, pentru perioada 2018-2023
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanţă cu un cabinet de avocat
privind aprobarea "Portofoliului de proiecte" pentru anul 2018
privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară și a situaţiilor financiare pe anul 2017
privind aprobarea bugetului local al comunei Budești pe anul 2018
privind reactualizarea și aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă, pentru perioada 2018 - 2021
privind modificarea H.C.L. nr. 23 / 24.05.2016
privind manifestările cultural - artistice în comuna Budești pe anul 2018
privind aprobarea Programului de măsuri de curățenie, igienizare și de mediu a comunei Budești pe anul 2018
privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență și de înmormântare, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești
pentru aprobarea "Planului de lucrări și acțiuni de interes local"
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Budești, al domnului Muntean Ștefan
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.