MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Anunţ examen promovare funcţii contractuale

27 Iunie 2022 259
In conformitate cu prevederile art. 554 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum si a prevederilor art.41¹- Titlul II, din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 1027/2014, PRIMARIA comunei BUDESTI, judet MARAMURES organizează la sediul instituţiei din comuna Budesti, str. Principala, nr. 816, judet Maramures, examen de promovare in treapta/gradul imediat superior celui detinut, pentru personalul contractual care indeplineste conditiile de promovare, respectiv următoarele funcții contractuale de execuție:
Nr. crt.  Functia contractuala  Treapta/Gradul profesional detinut   Compartiment Treapta/Gradul profesional dupa promovare 
1.  Inspector de specialitate  III   Compartiment Implementare Proiecte II 
2.  Inspector de specialitate  III  Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism  II 

Condițiile de participare la concurs/examen sunt următoarele:
 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile legislative in vigoare, la sediul Primariei comunei Budesti, menționat în antet, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se depun în termen de 5 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 29.06 - 06.07.2022;
 • selecția dosarelor va avea loc în data de 07.07.2022;
 • proba scrisă va avea loc în data de 18.07.2022, ora 10:00 la sediul instituției;
 • interviul va avea loc în data de 20.07.2022, ora 10:00 la sediul instituției;

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
 • Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției.

Date contact:
 • email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • tel:0262373669;
 • persoana de contact si functia detinuta: Capolna Marioara – Mihaela, inspector superior in cadrul Primariei comunei Budesti, județul Maramureș.

PRIMAR,
POP SIMION
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.