MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Anunţ examen promovare în grad profesional

27 Iunie 2022 264
În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMARIA comunei BUDESTI, judet MARAMURES organizează la sediul instituţiei din comuna Budesti, str. Principala, nr. 816, judet Maramures, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:
Nr. crt.  Functia publica Clasa Grad profesional detinut Compartiment Grad profesional dupa promovare
1. Inspector I Principal Compartiment Financiar - Contabil Superior
2. Consilier - Achiziţii publice I Asistent Compartiment Achizitii Publice Principal
3. Inspector I Asistent Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism Principal

Condițiile de participare la concurs/examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 479 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, sunt următoarele:
 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primariei comunei Budesti, menționat în antet, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 28.06-18.07.2022;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 27.07.2022, ora 12:00 la sediul instituției;
 • interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexă.

Date contact:
 • email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • tel:0262373669;
 • persoana de contact si functia detinuta: Capolna Marioara – Mihaela, inspector superior in cadrul Primariei comunei Budesti, județul Maramureș.

PRIMAR,
POP SIMION
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.