MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse pentru concursul organizat de Primăria com. Budești, jud. Maramureș în data de 04 octombrie 2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Auditor...

27 Septembrie 2019 561
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMARIA
Nr. 4117 / 27 septembrie 2019

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere
depuse pentru concursul organizat de Primaria com. Budesti, jud. Maramures în data de 04 octombrie 2019 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de Auditor, clasa I, grad profesional Principal - din cadrul Compartimentului Audit

Având în vedere prevederile art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs :
Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia publică de executie temporar vacanta, solicitata Rezultatul selectiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. MARIS DUMITRU Auditor I Principal - din cadrul Compartimentului Audit ADMIS ----------

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Primariei com. Budesti, jud. Maramures.

Candidatii declarati „ADMIS” vor sustine proba scrisa in data de 04.10.2019, ora 10.00, la sediul Primariei com. Budesti, jud. Maramures.

Afisat azi, 27.09.2019 pe pagina de internet a Primariei com. Budesti, jud. Maramures.

Comisia de concurs:

Presedinte: Sabo Garofita ____________________
Membri:
- Nanestean Maria ____________________
- Berinde Petru ____________________

Secretar comisia de concurs: Capolna Marioara – Mihaela _______________________
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.