MONITORUL OFICIAL LOCAL

Hotărârile Consiliului local

Hotărârile Consiliului local

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 33 of our articles broken down into Months and Years.

Hotărârea nr. 33 din 2 octombrie 2018

privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures

Hotărârea nr. 26 din 22 august 2018

privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii si aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Budesti, judetul Maramures

Hotărârea nr. 19 din 25 aprilie 2018

pentru aprobarea modificării HCL 48/2017 privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate pe teritoriul comunei Budești

Hotărârea nr. 18 din 25 aprilie 2018

privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 17 din 28 martie 2018

privind aprobarea realizării site-ului Primăriei comunei Budești

Hotărârea nr. 16 din 28 martie 2018

privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol precum și pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Hotărârea nr. 15 din 28 martie 2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2018

Hotărârea nr. 14 din 28 martie 2018

privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Budești

Hotărârea nr. 13 din 5 martie 2018

privind aprobarea măsurilor stabilite pentru administrarea, gospodărirea și utilizarea terenului agricol aflat în administrarea C.L. Budești, pentru perioada 2018-2023

Hotărârea nr. 12 din 21 februarie 2018

privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanţă cu un cabinet de avocat

Hotărârea nr. 11 din 21 februarie 2018

privind aprobarea "Portofoliului de proiecte" pentru anul 2018

Hotărârea nr. 10 din 21 februarie 2018

privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară și a situaţiilor financiare pe anul 2017

Hotărârea nr. 9 din 21 februarie 2018

privind aprobarea bugetului local al comunei Budești pe anul 2018

Hotărârea nr. 8 din 29 ianuarie 2018

privind reactualizarea și aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă, pentru perioada 2018 - 2021

Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie 2018

privind modificarea H.C.L. nr. 23 / 24.05.2016

Hotărârea nr. 6 din 29 ianuarie 2018

privind manifestările cultural - artistice în comuna Budești pe anul 2018

Hotărârea nr. 5 din 29 ianuarie 2018

privind aprobarea Programului de măsuri de curățenie, igienizare și de mediu a comunei Budești pe anul 2018

Hotărârea nr. 4 din 29 ianuarie 2018

privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență și de înmormântare, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2018

pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești

Hotărârea nr. 2 din 29 ianuarie 2018

pentru aprobarea "Planului de lucrări și acțiuni de interes local"

Hotărârea nr. 1 din 29 ianuarie 2018

privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Budești, al domnului Muntean Ștefan

Rezultate 1 - 30 din 33
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.