Hotărârea nr. 4 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 4
privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență și de înmormântare, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.