Hotărârea nr. 5 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5
privind aprobarea Programului de măsuri de curățenie, igienizare și de mediu a comunei Budești pe anul 2018
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.