Hotărârea nr. 6 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 6
privind manifestările cultural - artistice în comuna Budești pe anul 2018
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.