Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7
privind modificarea H.C.L. nr. 23 / 24.05.2016
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.