Hotărârea nr. 8 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 8
privind reactualizarea și aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă, pentru perioada 2018 - 2021
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.