Hotărârea nr. 9 din 21 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 9
privind aprobarea bugetului local al comunei Budești pe anul 2018
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.