Hotărârea nr. 10 din 21 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 10
privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară și a situaţiilor financiare pe anul 2017
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.