Hotărârea nr. 11 din 21 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 11
privind aprobarea "Portofoliului de proiecte" pentru anul 2018
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.