Hotărârea nr. 12 din 21 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 12
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanţă cu un cabinet de avocat
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.