Hotărârea nr. 13 din 5 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 13
privind aprobarea măsurilor stabilite pentru administrarea, gospodărirea și utilizarea terenului agricol aflat în administrarea C.L. Budești, pentru perioada 2018-2023
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.