Hotărârea nr. 15 din 28 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2018
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.