Hotărârea nr. 16 din 28 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 16
privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol precum și pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.