Hotărârea nr. 17 din 28 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 17
privind aprobarea realizării site-ului Primăriei comunei Budești
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.