Hotărârea nr. 18 din 25 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 18
privind rectificarea bugetului pe anul 2018
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.