Hotărârea nr. 19 din 25 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 19
pentru aprobarea modificării HCL 48/2017 privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate pe teritoriul comunei Budești
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.