Hotărârea nr. 1 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 1
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Budești, al domnului Muntean Ștefan
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.