Hotărârea nr. 2 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 2
pentru aprobarea "Planului de lucrări și acțiuni de interes local"
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.