Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BUDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 3
pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.