COMUNICARE

Anunțuri

Lansarea proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Budeşti"

21 August 2023 83
header PNRR

21 august 2023

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”


Lansarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Budeşti“


Comuna Budeşti
, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna Budeşti“, cod F- PNRR-Dotari-2023- 6180, ca urmare a semnării contractului de finanțare cu numărul 1185DOT ⁄ 2023 din 18 august 2023.

Data de începere a implementării proiectului este 21 august 2023, urmând ca acesta să fie finalizat la data de 31 decembrie 2024. Este finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI, Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale pentru dezvoltarea durabilă astfel încât acestea să-și poată gestiona în mod eficient resursele umane și să își valorifice potențialul de inovare și asimilare a progresului tehnologic. Proiectul își propune dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Budesti, judetul Maramureș. În urma realizării dotărilor va avea loc creșterea calității , accesului și a atractivității educației prin oferirea unui mediu complet utilat și modern în care orele de clasă se pot desfășura, astfel contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu și asigurarea de șanse egale pentru un număr de 270 de elevi ai unității de învățământ.
OS2. Creșterea calității procesului educațional și siguranței mediului de învățare, precum și asigurarea unei oferte educaționale adecvate,accesibile și de calitate pentru 270 de elevi prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.
OS3. Reducerea abandonului școlar prin dotarea cu echipamente moderne a Școlii Gimnaziale Budești, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii educaționale și crearea de condiții calitative pentru desfășurarea proceselor didactice. Dotarea corespunzătoare va determina creșterea atractivității învățământului obligatoriu la Școala Gimnazială Budești, stimulând participarea elevilor la procesul de învățământ și reducând abandonul școlar.

Realizarea investițiilor care răspund nevoilor identificate la nivelul unității de învățământ preuniversitar din comuna Budeşti (judeţul Maramureş) și a indicatorilor propuși prin acest proiect, conduce la îndeplinirea obiectivelor PNRR, Pilonul VI, Componenta C15: Educație, Reformele 4, 5 și 6, Investițiile 13, 14, 9 și 11 prin:

Dotarea cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual a unui număr de 13 săli de clasă/spații pentru activități extrașcolare din unitatea de învățământ preuniversitar; Dotarea cu mobilier a 14 săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare din unitatea de învățământ preuniversitar; Dotarea cu mobilier specific și materiale didactice specifice a unui laborator școlar de biologie din unitatea de învățământ preuniversitar; Dotarea cu echipamente, inclusiv echipamente digitale, a unui cabinet școlar; Dotarea sălii de sport cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport.

Valoarea totală eligibilă PNRR, conform cererii de finanțare, este de 947.680,20 lei (TVA inclus)
din care valoare eligibilă PNRR fără TVA 796.369,91 lei și TVA eligibilă 151.310,29 lei.
Date de contact: manager de proiect, Alina Prisecaru, UAT Comuna Budeşti; tel: 0262. 373 669, fax 0262.373.707;

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
footer2 PNRR

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”

© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.