MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Anunţ concurs - funcţionar public

28 Decembrie 2018 939
PRIMARIA COMUNEI BUDESTI, cu sediul în: comuna Budesti, nr.816, județul Maramureș, CUI: 3694667, cod postal 437070, în baza legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioada nedeterminata, pentru funcție publica de execuție:

Denumirea postului: Inspector, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul: Agricol, Cadastru si Urbanism
Condiţii de participare la concurs:

Conditii generale:
  1. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de grad profesional asistent este de 1 an in specialitatea studiilor;

Conditii specifice (prevazute in fisa postului aferenta functiei publice):
  1. Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, in domeniul Științelor inginerești în inginerie geodezică, Arhitectură sau Urbanism;
  2. Cunostinte de operare/programare calculator (necesitate si nivel): Word, Excel, Autocad, TopoLT, Global Mapper, G.I.S: nivel mediu;
  3. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): limba engleza (citit/scris/vorbit): nivel mediu

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 28 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul instituției.
Interviu: interviul se va susține în maxim 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă.

Date contact:

PRIMAR,
VASILE – LIVIU TAMAS
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.