MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE la examenul de promovare în funcția publică de execuție INSPECTOR PRINCIPAL, organizat în data de 24.09.2018

24 Septembrie 2018 933
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
Nr. 4604/24.09.2018

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE
la examenul de promovare in functia publica de executie INSPECTOR PRINCIPAL, din functia publica de executie INSPECTOR ASISTENT – Compartiment Financiar – Contabil, organizat în data de 24.09.2018

          Având în vedere prevederile art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul obtinut la proba scrisa Punctajul obtinut la interviu Rezultate finale Observaţii
1. TOPORAN MARIE INSPECTOR PRINCIPAL - Compartimentului Financiar - Contabil 81 puncte 87,66 puncte 168,66 puncte ADMIS

 Conform art. 62. Alin (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, se considera ADMIS, la examenul de promovare pentru functia publica de executie INSPECTOR PRINCIPAL din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat.

Afisat azi 24.09.2018, ora 16.00 la sediul Primariei com. Budesti, jud. Maramures si pe pagina de internet a institutiei.

COMISIA DE CONCURS:

Presedinte: Sabo Garofita ____________________

Membri:
Nanestean Maria ________________
Berinde Petru _________________

Secretar comisia de concurs: Capolna Marioara – Mihaela _______________________
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.