MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziţii publice

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018

10 Ianuarie 2018 350
Programul anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2018
Nr. Crt.  Obiectul contractului/acordului-cadru  Valoarea estimată fără TVA  Procedura aplicată  Data estimată pentru începerea procedurii  Data estimată pentru finalizarea procedurii  Sursa de finantare 
1. Achizitie lemne de foc pentru Primaria si Caminul Cultural din Comuna Budesti  15 000 Ron  Achizitie directa  02.04.2018  31.05.2018  BUGETUL LOCAL 
2. Achizitie servicii de mentenanta sistemului de iluminat public  20 000 Ron  SEAP  12.03.2018  29.06.2018  BUGETUL LOCAL 
3. Achiziţie prestări servicii lucrări cu utilaje  20 000 Ron  SEAP  01.03.2018  29.06.2018  BUGETUL LOCAL 
4. Achizitie servicii lucrări de reparaţii strazi si uliţele din comuna Budeşti, judeţul MM  300 000 Ron  SEAP  01.03.2018  28.09.2018  BUGETUL LOCAL 
5. Achizitie servicii PT in cadrul proiectului “Modernizare drumuri şi uliţe în comuna Budeşti, jud. MM”  40 000 Ron  SEAP  28.02.2018  31.05.2018  A.F.I.R. 
6. Achizitie servicii de salubrizare  160 000 Ron  SEAP  15.01.2018  31.01.2018  BUGETUL LOCAL 
7. Achiziţie Piatră concasată  100 000 Ron  SEAP  01.04.2018  29.06.2018  BUGETUL LOCAL 
8. Documentaţie tehnică privind lucrări de modernizare interioară a sediului primăriei (faza DALI)  15 000 Ron  SEAP  01.02.2018  30.04.2018  BUGETUL LOCAL 
9. Documentaţie tehnică privind dotarea primăriei cu aparatură IT + achizitie  20 000 Ron  SEAP  19.03.2018  31.07.2018  BUGETUL LOCAL 
10. Intocmire documentatie si achizitia de lucrari din cadrul proiectului “Amenajare ambientala Centru Civic in Comuna Budesti, sat Sirbi”  20 000 Ron  SEAP  01.02.2018  02.05.2018  BUGETUL LOCAL 
11. Achizitie lucrari in cadrul proiectului “Retea secundara si bransamente de racordare la reteaua de alimantare cu apa a Comunei Budesti”    SEAP  01.06.2018  02.09.2018  A.F.I.R. 
12. Achizitia unui autoturism pentru deplasari in interesul Primariei 60 000 Ron SEAP 01.02.2018 02.04.2018 BUGETUL LOCAL
13. Achizitia de servicii privind realizarea unui web-site pentru Primarie + aplicatie mobila 10 000 Ron SEAP 01.03.2018 02.05.2018 BUGETUL LOCAL
14. Iluminat festiv 2018-2019 25 000 Ron SEAP 03.12.2018 31.12.2018 BUGETUL LOCAL
15. Deszapezire 2018-2019 25 000 Ron SEAP 19.11.2018 31.12.2018 BUGETUL LOCAL
16. Achizitie servicii tras in rampa lemne pt populatie 70 Ron/mc Achizitie directa 02.04.2018 29.06.2018 BUGETUL LOCAL
17. Achizitie servicii PT in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cabinete medicale ambulatorii in Comuna Budesti”   SEAP 15.03.2018   A.F.I.R.
18. Achizitie lucrari in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cabinete medicale ambulatorii in Comuna Budesti”   SEAP 15.09.2018   A.F.I.R.
19. Achizitie servicii PT in cadrul proiectului “Modernizare si dotare gradinita in Comuna Budesti, judetul Maramures”   SEAP     A.F.I.R.
20. Achizitie servicii PT in cadrul proiectului “Modernizare si dotare gradinita in Comuna Budesti, judetul Maramures” (satul Sirbi)   SEAP     A.F.I.R.
21. Achizitie carburant utilaj  12 000 Ron  SEAP      BUGETUL LOCAL 
22. Achizitie birotica/consumabile  10 000 Ron  SEAP      BUGETUL LOCAL 
23. Achizitie servicii intretinere echipamente IT 11 000 Ron SEAP     BUGETUL LOCAL
24. Achizitie servicii PT pentru proiectul “Sistematizare si dotare incinta Scoala Gimnaziala in localitatea Budesti, comuna Budesti, judetul Maramures”   SEAP      
25. Achizitie lucrari pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Budesti”   SEAP     A.F.I.R.
 26. Achizitie servicii SF + PT pentru proiectul “Constructie baza sportiva multifunctionala in Comuna Budesti, judetul Maramures”    SEAP       

Primar
TAMAS VASILE-LIVIU

Achizitii Publice
BERINDE IONUT-MIHAI

L.S.
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.