MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Examenul de promovare a funcţiilor contractuale de inspector de specialitate III în inspector de specialitate II din cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru şi Urbanism / Compartiment Implementare Proiecte

21 Iulie 2022 285
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMARIA
Nr. 3868 / 18.07.2022

EXAMENUL DE PROMOVARE A FUNCTIILOR CONTRACTUALE
DE INSPECTOR DE SPECIALITATE III in INSPECTOR DE SPECIALITATE II

din cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Urbanism / Compartiment Implementare Proiecte
18 iulie 2022

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18 iulie 2022 privind rezultatele finale ale examenului pentru promovarea functiilor contractuale de INSPECTOR DE SPECIALITATE III in INSPECTOR DE SPECIALITATE II din cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Urbanism / Compartimentului Implementare Proiecte .
Comisia de examen numita prin Dispozitia nr. 102 din 27 iunie 2022 a verificat indeplinirea conditiilor de participare la examen a candidatilor si a admis dosarele.

Examenul s-a desfasurat in data: 18 iulie 2022 si a constat in proba scrisa si interviu.

Pentru proba scrisa s-a intocmit cate o varianta de subiecte, avand 3 (trei), respectiv 4 (patru) intrebari.

Rezultatele probei scrise s-au consemnat si s-au afisat. Interviul a avut loc la aceeasi data cu data probei scrise.

S-au intocmit documentatiile necesare, respectiv: barem de notare, plan de interviu, proces verbal proba scrisa, proces verbal interviu, precum si centralizatoarele privind rezultatele, in care au fost specificate si termenele legale pentru depunerea contestatiilor.

Rezultatele obtinute de candidati sunt urmatoarele:

Nr. Crt.  FUNCTIE CONTRACTUALA DETINUTA 
Compartiment 
Punctaj proba scrisa  Rezultat proba scrisa   Punctaj proba interviu  Rezultat proba interviu Rezultat final examen  FUNCTIE CONTRACTUALA DETINUTA DUPA PROMOVARE
Compartiment
1.  Insp de specialitate III – Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism  95  ADMIS  90  ADMIS  PROMOVAT  Insp. de specialitate II – Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism
1.  Insp de specialitate III – Compartiment Implementare Proiecte  95  ADMIS  94,33  ADMIS  PROMOVAT  Insp de specialitate II – Compartiment Implementare Proiecte

In data: 18 iulie 2022, ora 16, secretarul Comisiei de examen a afisat la intrarea in sala de examen, punctajele si rezultatele interviului. S-au afisat totodata rezultatele finale ale concursului.

Comisia de examen:

Presedinte: Nanestean Maria _____________________
Membri:
  • Berinde Petru _____________________________
  • Faur Gheorghe ____________________________

Secretar: Capolna Marioara - Mihaela ________________
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.