MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Rezultatele la PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacanta de Auditor, clasa I, gradul profesional Principal, din cadrul Compartimentului Audit, din data: 04 octombrie 2019

04 Octombrie 2019 588
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMARIA
Nr. 4181 / 04.10.2019

Rezultatele la PROBA SCRISA
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacanta de Auditor, clasa I, gradul profesional Principal, din cadrul Compartimentului Audit, din data: 04 octombrie 2019, ora 10,00

În conformitate cu prevederile art. 60, alin. (2), ale art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, modificată și completată de H.G. nr. 761/2017, precum si prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs anunță rezultatul probei scrise:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă  Rezultatul probei scrise
1, MARIS DUMITRU 85,33 puncte ADMIS

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, modificată și completată de H.G. nr. 761/2017, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba interviu, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la afișarea rezultatului, la secretarul comisiei se soluționare a contestațiilor.

Proba de interviu va fi susținută in data: 04 octombrie 2019, ora 13,30 la sediul Primăriei comunei Budesti, jud. Maramures.

Afişat în data de 04.10.2019, ora 12,30, la sediul / pe site-ul Primăriei com. Budesti, jud. Maramureș.

Comisia de concurs:

Presedinte: Sabo Garofita ____________________
 
Membri:
Nanestean Maria ____________________
Berinde Petru ____________________

Secretar comisia de concurs: Capolna Marioara – Mihaela _______________________
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.