MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Rezultatul final la examenul de promovare a functiilor publice in gradul profesional imediat superior celui detinut

29 Iulie 2022 824
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI PRIMARIA
Nr. 4026 / 27.07.2022

Rezultatul final la examenul de promovare a functiilor publice
in gradul profesional imediat superior celui detinut

Avand in vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele:
Nr. Crt.  FUNCTIE PUBLICA DETINUTA
Compartiment 
Punctaj proba scrisa  Rezultat proba scrisa  Punctaj proba interviu  Rezultat proba interviu  Rezultat final examen  FUNCTIE DETINUTA DETINUTA DUPA PROMOVARE
Compartiment 
1. Inspector I PRINCIPAL
Compartiment Financiar - Contabil 
86,66  ADMIS  85  ADMIS  PROMOVAT  Inspector I SUPERIOR
Compartiment Financiar – Contabil 
 2. Inspector I ASISTENT 
Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism
91  ADMIS  92  ADMIS  PROMOVAT  Inspector I PRINCIPAL
Compartiment Agricol, Cadastru si Urbanism 
 3. Consilier Achizitii Publice I ASISTENT
Compartiment Achizitii Publice 
90,66  ADMIS  87  ADMIS  PROMOVAT  Consilier Achizitii Publice I PRINCIPAL
Compartiment Achizitii Publice 

Afisat astazi, 29.07.2022
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.