MONITORUL OFICIAL LOCAL

Resurse umane

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse pentru concursul organizat de Primăria com. Budeşti, jud. Maramureş în data de 24 martie 2023 pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante

15 Martie 2023 824
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BUDESTI
PRIMARIA
Nr. 2042 / 15 martie 2023

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere
depuse pentru concursul organizat de Primaria com. Budesti, jud. Maramures în data de 24 martie 2023 pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Financiar – Contabil si Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Principal – Compartiment Achizitii Publice, din cadrul Primariei comunei Budesti, judet Maramures

Având în vedere prevederile art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs :
Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia publică de executie solicitata  Rezultatul selectiei dosarelor de concurs  Observaţii 
1.  MOLDOVAN ANUTA  Inspector, clasa I, grad profesional Superior - din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil  RESPINS  NEINDEPLINIREA CONDITIILOR DE VECHIME 
2.  MICHNEA ANCA  Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Principal – din cadrul Compartimentului Achizitii Publice  ADMIS  ---------------- 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Primariei com. Budesti, jud. Maramures.

Candidatii declarati „ADMIS” vor sustine proba scrisa in data de 24.03.2023, ora 10.00, la sediul Primariei com. Budesti, jud. Maramures.

Afisat azi, 15.03.2023, ora 14.00 la sediul Primariei com. Budesti, jud. Maramures si pe pagina de internet a institutiei.

Comisia de concurs:

Presedinte – Berinde Petru ____________________
Membri:
  • Nanestean Maria ____________________
  • Andreica Gheorghe ____________________
Secretar comisia de concurs: Capolna Marioara – Mihaela _______________________
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
© 2018 Primăria Comunei Budeşti. All Rights Reserved.